Năm anh em siêu nhân phiên bản phim người lớn 18+, Thế lực đen tối của lão giáo sư già tàn bạo và ác nữ dâm tặc đã lên kế hoạch sát hại toàn bộ thành viên trong nhóm 5 anh em siêu nhân. Kế hoạch đầu tiên, ác nữ đó đã đó giả một cô gái bị một nhóm du cô sát hại thu hút sự giúp đỡ của nhóm anh hùng.

Và ngay lập tức siêu nhân xanh đã dính phải kế bẩn của ác nữ này và sau đó siêu nhân xanh đã bị cô nàng sử dụng mùi hương của bông hoa độc làm tê cứng thân thể siêu nhân xanh rồi cô nàng ác nữ sexy đã sóc lọ cho siêu nhân xanh. Đang sóc lọ chưa xong thì 4 siêu nhân còn lại đã đến giải cứu siêu nhân xanh và bắt được ác nữ. 5 anh em siêu nhân đã giam giữ nữ ác nhân trong một nhà lao và tại đọ một cuộc chiến tình dục đã diễn ra giữa siêu nhân đen – ác nữ – siêu nhân đỏ.

Năm anh em siêu nhân

Năm anh em siêu nhân