Quy trình kiểm tra sức khỏe hết sức lạ lùng của hãng hàng không Sex air, một cách thức kiểm tra sức khỏe cho các phi hàng đoàn của mình sau mỗi chuyến bay hết sức lạ lùng của hãng hàng không có tên Sex Air đó là khi kết thúc mỗi chuyến bay thì các em tiếp viên hàng không xinh đẹp sẽ đến một địa điểm định sẵn, tại đây đã có 2 nhân viên y tế nam giới chờ sẵn.

Các em tiếp viên hàng không sẽ đi đái rồi rửa bím cho thật sạch rồi ra ngoài vạch lồn ra cho anh nhân viên y tế của mình địt một trận. Nếu như ai có biểu hiện sức khỏe không tốt, không được nhiệt tình hăng hái trong cuộc làm tình thì chứng tỏ sức khỏe của người đó đang có vấn đề mệt mỏi. Đúng là hết sức lạ lùng chỉ có con người Nhật Bản mới có thể nghĩ ra được những ý tưởng hết sức độc đáo như vậy mà thôi.

Quy trình kiểm tra sức khỏe hết sức lạ lùng

Quy trình kiểm tra sức khỏe hết sức lạ lùng